Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 21/02/2020, 10:00
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giao thông vận tải năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2020

     Thực hiện các quy định về báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT trong năm 2019 như sau:

          1. Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch ứng dụng CNTT

         Sở Giao thông vận tải đã tiếp tục tổ chức, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo về ứng dụng CNTT tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức: Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 6412/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019;

          Sở đã xây dựng Kế hoạch số 513/KH-SGTVT ngày 26/02/2018 về việc ứng dụng CNTT năm 2019;

          2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT:

              - Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức: 100%;

              - Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm diệt vi rút có bản quyền: 60%

              - Tỷ lệ máy tính còn hoạt động tốt: 95%

           - Tỷ lệ máy tính đã xuống cấp lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh: 5%; Tỷ lệ máy tính dùng hệ điều hành Windows 7 trở lên: 100%

             - Số máy tính kết nối mạng cục bộ (LAN, WAN) và internet : 100%;

             - Lượng số máy tính chủ server : 04 máy hiệu IBM (server GPLX, server QLVB, server DHCP, server Database)

            Hệ thống mạng có triển khai các dịch vụ cơ bản như DNS server, DHCP, chia VLAN để các máy tính của từng phòng ban nhận IP theo từng VLAN được chia trong hệ thống theo quy ước và quy định của Sở Thông tin và Truyền thông đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.

          2. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/5/2018, Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 24/10/2018, Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 17/05/2019, Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh, Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải là 103 thủ tục. Trong đó (theo phân loại của website Trung tâm hành chính công, Tổng cục đường bộ VN):

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2: 66

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 37

+ Tổng số dịch vụ công mức độ 4: 0

Kết quả giải quyết TTHC năm 2019: 43.767. Trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 10.867

          3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

          Tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tiếp nhận được cập nhật và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thống kê báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các phòng chuyên môn.

          4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

  1. Kết quả sử dụng thư điện tử: Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động được cấp hộp thư điện tử (mail công vụ): 47

     
STTTên cơ quan, đơn vịSố CBCCVC được cấpSố CBCCVC thường xuyên sử dụngSố CBCCVC chưa sử dụngLý do chưa sử dụng
1Văn phòng Sở35350 
2Đơn vị trực thuộc770 

b. Tình hình triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong cơ quan:

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Quản lý văn bản phiên bản mới 5.3;

- Tổng số văn bản đến (tính đến thời điểm 31/12/2019): 10.144

- Tổng số văn bản đến được quét và đính kèm vào phần mềm: 10.144

- Tổng số văn bản đi (tính đến thời điểm 31/12/2019): 6.1474

- Tổng sổ văn bản đi được quét và đính kèm vào phần mềm: 6.714

c. Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bình Dương có tên miền http://sgtvt.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx đáp ứng đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, tin tức hoạt động, các thủ tục hành chính của cơ quan Sở và thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực GTVT. Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp Trang thông tin điện tử đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở mức độ 2 trên trang thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương và trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải.

  d. Kết quả sử dụng chữ ký số:

-Tổng số cán bộ được cấp thiểt bị ký số: 05

-Tổng số cán bộ sử dụng chữ ký số: 05

-Tỷ lệ văn bản được ký số: 50%

 

          e. Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành

          Hiện nay, Sở Giao thông vận tải hiện đang sử dụng 09 phần mềm sau để giải quyết công việc:

          - Phần mềm một cửa cấp tỉnh trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính;

          - Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

          - Phần mềm Quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe;

          - Phần mềm đổi giấy phép lái xe cấp độ 3;

          - Phần mềm giám sát hành trình;

          - Phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ (GovOne)

          - Phần mềm thẩm tra dự toán công trình giao thông,

          - Phần mềm kế toán; phần mềm hóa đơn tự in tại bộ phận một cửa;

          - Phần mềm cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp độ 3,4;

          Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và đưa vào vận hành trang facebook(https://www.facebook.com/SGTVTBD/inbox/?mailbox_id=1040912505971296&selected_item_id=100004540985114) từ năm 2017, đăng tải các thông tin cần thiết về các TTHC được nhiều người dân quan tâm, như: cấp (đổi) giấy phép lái xe, học thi mới giấy phép lái xe, giấy phép lái xe bị trễ hạn; cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô; Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải..., qua đó kịp thời trả lời, giải đáp thắc mắc của người dân về các TTHC;

          Trong năm 2019, đã trả lời cho rất nhiều lượt ý kiến thắc mắc liên quan đến TTHC và nhận được nhiều lượt like và sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

          5. Tình hình triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT (Phụ lục đính kẻm)

          6. Công tác đảm bảo an toàn thông tin

  • Về hạ tầng CNTT : Với mục đích tăng cường triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở đã đầu tư mua sắm máy tính có cấu hình cao và các thiết bị khác phục vụ công tác điều hành và công tác chuyên môn, mỗi cán bộ công chức của Sở đều được trang bị máy tính có kết nối internet tốc độ cao. Các thiết bị gồm: máy in, dữ liệu được sử dụng chung trên mạng tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ cùng khai thác sử dụng, đồng thời tiết kiệm được chi phí đầu tư. Phần mềm diệt virus (có bản quyền) cập nhật thường xuyên được triển khai tại Sở giúp phòng chống các nguy cơ tấn công qua web, ngăn ngừa các mã độc hại.

    - Hạ tầng truyền thông của ngành đã được thiết lập đồng bộ, thống nhất, đáp ứng các yêu cầu triển khai các ứng dụng tập trung của ngành trong công tác quản lý Giấy phép lái xe, quản lý vận tải, trao đổi thông tin và truyền dữ liệu.
  • Về nhân lực CNTT: Hiện tại Sở đã có 01 cán bộ trình độ cao đẳng và 01 cán bộ trình độ đại học được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay.

Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo link này:  Tải về 285-2201202.signed.pdf​
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền