Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 21/02/2020, 09:00
Công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2020

​ ​    Căn cứ Công văn số 1519/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN ngày 06/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019, 

     Nhằm định hướng mục tiêu và đảm bảo thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Sở Giao thông vận tải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đã kịp thời triển khai các nội dung chương trình cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông vận tải đã xây dựng triển khai và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính số 216/KH-SGTVT ngày 21/01/2019 của ngành giao thông vận tải năm 2019, nội dung kế hoạch xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành  năm 2019 như sau: (Chi tiết Báo cáo được đính kèm theo link này:  Tải về 4348-251119.signed.pdf )

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền