Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 02/04/2018, 09:00
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2018; Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2018

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải Bình Dương xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, gồm các nội dung chính như sau:​

STT

 

Nội dung

 

Đơn vị 

thực hiện

 

Thời gian 

hoàn thành

1Xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018Văn phòng SởTháng 3/2018
2Xây dựng Kế hoạch; thực hiện mục tiêu chất lượng, đánh giá nội bộ, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở năm 2018Văn phòng SởTháng 3 đến 4/2018
3Căn cứ Mục tiêu chất lượng của Sở, các phòng xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của phòng năm 2018, niêm yết tại phòngCác phòng, đơn vị thuộc SởTháng 4/2018
4Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình thuộc các lĩnh vực của Sở khi có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mớiCác phòng, đơn vị thuộc SởThường xuyên
5Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ năm 2018BCĐ ISOTháng 7/2018
6Hành động khắc phục sau đánh giáBCĐ ISO, các phòng được đánh giáTháng 8/2018
7Ban hành Quyết định về việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008Giám đốc SởTháng 12/2018
8Báo cáo tình thực hiện ISO năm 2018Văn phòngTháng 12/2018

Chi tiết được đính kèm tệp tin bên dưới​​:

Tải về 857-300318.pdf​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền