Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 03/10/2018, 09:00
Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2018

    Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 1636/SKHĐT-TH ngày 13/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 28/8/2018.

    Công tác rà soát các thủ tục hành chính được Sở quan tâm và thực hiện thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện các điều kiện gây khó khăn, bất hợp lý trong giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi rà soát, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 về nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã/ các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm có 138 thủ tục hành chính.

    Thực hiện Văn bản số 1636/SKHĐT-TH ngày 13/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/5/2018. Qua rà soát , Sở Giao thông vận tải đề nghị cắt giảm 03 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải gồm:

    - Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

    - Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

    - Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

    Các thủ tục hành chính này, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bãi bỏ trong tháng 10/2018./.  


Chi tiết công văn được đính kèm theo link này:  Tải về 4536-031018.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền