Văn bản Sở GTVT

Tiêu đề Ngày xuất bản
Kế hoạch Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 18/01/2018
Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao đồng năm 2018 18/01/2018
Công văn số 4310/QĐ-SGTVT ngày 08/9/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc Quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 11/09/2017
Công văn số 3856/SGTVT-VTPT ngày 14/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng VHKHKCC bằng xe buýt 14/08/2017
Công văn số 3590/SGTVT-VTPT ngày 02/8/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 6 năm 2017 02/08/2017
Công văn số 3557/SGTVT-VTPT ngày 31/7/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện kinh doanh vận tải 31/07/2017
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương 24/07/2017
Công văn số 2648/SGTVT-VTPT ngày 24/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc thông báo xử lý thu hồi phù hiệu đối với phương tiện vi phạm tốc độ, không truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục tháng 4/2017 15/06/2017
Giấy mời số 2539/GM-SGTVT ngày 16/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về nội dung: Triển khai, hướng dẫn và tập huấn phần mềm trực tuyến cấp, đổi phù hiệu xe kinh doanh vận tải 16/05/2017
Thông báo số 2472/TB-SGTVT ngày 09/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc Kế hoạch hậu kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và duy trì điều kiện kinh doanh vận tải của hợp tác xã sau khi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 10/05/2017
Công văn số 2473/SGTVT-VTPT ngày 09/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông toàn cầu lần thứ 4 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi 10/05/2017
Công văn số 2144/SGTVT-VTPT ngày 13/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về yêu cầu thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải (lần 2) 13/04/2017
Góp ý Quy định thi đua, khen thưởng
Phụ lục thông báo xử lý phương tiện vi phạm tốc độ tháng 01 năm 2017 20/02/2017
Phụ lục thông báo xử lý phương tiện vi phạm tốc độ tháng 12 năm 2016 20/02/2017
Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã/ các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương 10/11/2016
Công văn số 4050/SGTVT-VTPT ngày 02/11/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc Triển khai thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô 03/11/2016
Quyết định 2523/QĐ-UBND 06/09/2016
Về việc công bố biểu đồ giờ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô tên địa bàn tỉnh Bình Dương 22/04/2016
Thư cảm ơn 13/06/2016
Theo bạn để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông cần ?
% Bình chọn
0% 0 a. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ
0% 0 b. Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông
0% 0 c. Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông
0% 0 d. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước
0% 0 e. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
0% 0 f. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông
0% 0 g. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện
100% 1
h. Tất cả các ý kiến trên

Tổng bình chọn: 1