THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Đoàn phường Chánh Mỹ vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giao thông vận tải

Theo kết luận của Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, theo đó hiện nay tại nhiều nơi làm việc, nhà ga, bến xe, bến cảng, sân bay, trên các...

Chế độ quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

    TTĐT - Ngày 10/6/2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý, sử dụng,...
Theo bạn để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông cần ?
% Bình chọn
0% 0 a. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ
0% 0 b. Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông
0% 0 c. Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông
0% 0 d. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước
0% 0 e. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
0% 0 f. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông
0% 0 g. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện
100% 1
h. Tất cả các ý kiến trên

Tổng bình chọn: 1