Xuất bản thông tin

1509033188236.pdf

1509033188236.pdf

GPLX - Ung Văn Tùng.pdf

1509033188235.jpg

1509033188235.jpg

4. Ung Văn Tùng - photo.jpg

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

       Thực hiện theo chương trình làm việc năm 2018, sáng ngày 12/01/2018, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển...

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Trưng cầu ý kiến Thông tin ngành Báo cáo thống kê Các hãng Taxi Thông tin sát hạch GPLX Các cơ sở đào tạo lái xe ...
Theo bạn để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông cần ?
% Bình chọn
0% 0 a. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ
0% 0 b. Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông
0% 0 c. Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông
0% 0 d. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước
0% 0 e. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
0% 0 f. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông
0% 0 g. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện
100% 1
h. Tất cả các ý kiến trên

Tổng bình chọn: 1