THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Giao Thông Vận Tải Bình Dương
Địa chỉ : tầng 12A - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : (0274)3824330 - Fax: (0274)3822366 - Email : sgtvt@binhduong.gov.vn

Theo bạn để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông cần ?
% Bình chọn
0% 0 a. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ
0% 0 b. Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông
0% 0 c. Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông
0% 0 d. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước
0% 0 e. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
0% 0 f. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông
0% 0 g. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện
100% 1
h. Tất cả các ý kiến trên

Tổng bình chọn: 1