Phát triển đô thị Bình Dương văn minh, hiện đại: Dấu ấn Becamex IDC

Là một doanh nghiệp đóng vai trò kiến thiết cơ sở hạ tầng của tỉnh, trong những năm qua, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) đã có nhiều đóng góp trong quá trình...

Xây dựng nông thôn mới ở TX.Bến Cát: Diện mạo nông thôn khởi sắc

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2015, diện mạo nông thôn ở TX.Bến Cát ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học,...

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa: Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Đội Cảnh sát đường thủy (CSĐT), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh hiện đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy khi mùa mưa đang đến.

Phát triển đô thị Bình Dương văn minh, hiện đại: Dấu ấn Becamex IDC

Là một doanh nghiệp đóng vai trò kiến thiết cơ sở hạ tầng của tỉnh, trong những năm qua, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) đã có nhiều đóng góp trong quá trình...