Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 25 (2015-2017)

Chi bộ Văn phòng Sở đã thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo 100% đảng viên và quần...

Đảng viên và quần chúng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề Năm 2015

Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề Năm 2015

Sở Giao thông vận tải nhận phụng dưỡng, thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh

Sở Giao thông vận tải nhận phụng dưỡng, thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh ngụ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Hội nghị triển khai Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND

Sáng ngày 18/11/2014, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng...

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 25 (2015-2017)

Chi bộ Văn phòng Sở đã thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo 100% đảng viên và quần...

Đảng viên và quần chúng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề Năm 2015

Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề Năm 2015