Sở Giao thông vận tải hẹn đổi giấy phép lái xe qua tổng đài 1080

Với dịch vụ này, người dân chỉ cần gọi điện thoại đến số 0650.1080 cung cấp các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ. Người dân sẽ được nhân viên...

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh

Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh...

Triển lãm 40 năm xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải

Giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành giao thông vận tải qua 40 năm xây dựng và phát triển

Sở Giao thông vận tải hẹn đổi giấy phép lái xe qua tổng đài 1080

Với dịch vụ này, người dân chỉ cần gọi điện thoại đến số 0650.1080 cung cấp các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ. Người dân sẽ được nhân viên...

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh

Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh...