Trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực

Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, TX.Thuận An đã thu hút số lượng lớn lao động trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống nên số lượng người tạm trú trên địa bàn chiếm hơn 69,16% trên tổng...

Tinh giản biên chế: Thu hút người có tài, có đức vào bộ máy nhà nước

Sáng qua (4-11), Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ...

Nâng cao vai trò của Bình Dương trong liên kết vùng

Ngày 13-2-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm...

Tuổi trẻ huyện Dầu Tiếng: Nhiều dấu ấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới

5 năm qua (2011-2015), tuổi trẻ huyện Dầu Tiếng đã xung kích trong lao động, sản xuất, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều sức trẻ trong phong...

Trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực

Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, TX.Thuận An đã thu hút số lượng lớn lao động trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống nên số lượng người tạm trú trên địa bàn chiếm hơn 69,16% trên tổng...

Tinh giản biên chế: Thu hút người có tài, có đức vào bộ máy nhà nước

Sáng qua (4-11), Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ...