Sở Giao thông vận tải tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII

TTĐT - Sáng 18 - 7, tại Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 17, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh), trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa VIII, ông Lê Văn Rum - Giám đốc Sở Giao thông vận tải...

Bình Dương tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

TTĐT - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại   Chỉ thị số 14/CT-UBND   về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, từ ngày...

Bình Dương sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014

TTĐT - Chiều 02 - 7, tại UBND tỉnh (tầng 16 ,Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an...